closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en Naijwoelij, om dat 'er vande moorders

vrunden woonen, bij een wilde laeten komen

om uijt de selve de naekte waerheijd te beter

te kunnen verstaen, dogh de twee opgemelten

Orangkaijen frevonij, en Naijwoelij, door

den Tolcq vermelt, en den Orangkaij Elias,

ernstigh daer toe versogt wesende, weijger„

den te komen, des geresolveert wierd den van

Banda mede vertrocken Mard„r Iacob Buijs

den Orangkaij Carbou van Wokam, en

meergen: Orangkaij Elias van Maijkor, der„

waerts met een kleijne jnstructie af te senden

die des avondts op haer te rugh komst rela=

teerden, datse uijt de mond van diversche, die

het selfs uijt de mond vande moorders vijff

a ses dagen na het geschiet was hadden

hooren verhaelen in volgender wijse geschiet

te sijn, te weten dat zij moorders hun goet

aende Chialoup verhandelt hebbende, en

weder met haer vaertuijgh na Land willen„

de vertrecken door een eerschoot soodanigh

waeren gealtereert, en verschrickt geworden

datse met ’t voornoemde vaartuijghijen, en

haer daer na nogh hebbende Coopmanschappen

niet alleen waeren omgevallen, maer bij dat

toevall oock een van haer kinders int water

was komen te verdrincken, waer door als

desperaal geworden met malkanderen besloten

des morgens onder voorgeven van Padij, slaven,

En

B