close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een: lb: Caneel

¾: lb: Macis.

een: lb: noten, en

½: lb: foelij.

de vorige medegegevene Specerijen, die uE=s

seggen vergeten sijn mede te geven, weet onsen

berigt van den E: brengel, ra„

opf:r koopman I=s Breugel te berigten, dat inde

kende eenige specerijen

hoecker de Brandtgans gescheept sijn geweest

uijt het schrijvens van d’ E: Heer Gouvern=r,

en Commissaris Pad= Brugge, hebben wijn

verstaen dat de Chialoep Vlissingen, ende de

Materij uijt een missive van

Javaanse Contingh in Amboina sijn weder„

den E: h.r Commis=s R. pad=b

gekeert, Jtem dat van daer mede na Damme

stonden te vertrecken de Chialoep kruijs=

kercke, en ’t Jacht ’t ontroert Ternaten,

Soo hebben wij mede niet willen nalaeten

U E=s bekent te maecken dat wij van hier geen

geen Chialoepen hebben van

van onse twee Chialoepen, die wij hier bij der

hier konnen afgesteken

werden

hand hebben, naerderwaerts komen aff te steken

als moetende die gebruijckt worden, na d’ aff=

gelegene Comptoiren tot het afhalen der spe=

cerijen.

Waar mede

Eijndigende bevelen u E=s te samen na vrun=

delijcke groetenisse inde genadige bescherminge

des alderhoogsten, die u E=s verders bekroonen

wil met overwinninge jegens onse Trouloose

vijanden, onderstond, UE=s vrunden, was

geteijckent Willem van Zijll, Albert van

Breugel, Ian Hijsselbergh, Joh=s de

Hertogh: