close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gementioneerde provisie gaet hier benevens over

een vat haertjes bier, en twee Carbassen Seck,

die wij hopen smakelijck bevonden sullen werden

uE=s onderwijlen ijets benodigt werdende, ge=

lieft ons p=r Chialoep daer van tijdigh advertentie

te doen, wij sullen bethoonen dat wij veerdigh

sullen wesen om VE=s nooddruft inderijl te

voldoen, en soo dra als mogelijck is, en weer, en

wint sulx toelaat

Jn dit Jachtje zijn mede gescheept de provisien,

goede maenden, en verdere behoeften voor onse

Guarnisoenhouderen inde Z. ooster Eijlanden

onder de bewaringe, toeversigt, en voorsorge van

den Luijtenant Adriaan Soubre, die wij ver=

soecken dat na uijtleveringe der provisie voor de

krijgsmagt tot Damme spoediglijck zijne

verdere reijse magh voortsetten, waer inne u E=s

versogt werden, hem de behulpsaeme hand te

bieden

Waar mede

Erntfoste, Manhafte, wijse, voorsienige,

seer discrete, desen Eijndigende bevelen uE=s

na vrundelijcke groote inde genadige bescher„

mirge des Alderhoogsten, ende verblijven,

onderstond UE=s Goede vrunden, was getekent

Willem van Zijl, Albert van Breugel,

Jan Hijffelbergh, Joh=s de Hertogh;

Adriaan van Roijen, en Cornolis stull

in margine Banda Nassauw den 20=en

Julij 1683.