close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vermanen, sonder den een, off den anderen

te adsisteren, en wel verdagt, oock op hoede

wesen, opdat daer, off Elders op d’ Eijlanden

niet bedrogen werd want wij nu

met d’ jnlanders op Damme ge=

leert zijn, maer wij willen het

beste hoopen, oock sullen onse

Soldaten op d’ Eijlanden guarnisoen„

houdende uE van alles berigt konnen

doen, De orangkaijen alomme dienen

Vrundelijck bejegent, en ul: affaires

verrigt wesende een vrundelijck

afscheijt van hen genomen te werden

De goederen die wij nu mede geven

na Etter aen Radja Salomon

bestaende inde navolgende, volgens

jaarlijcx gebruijck, als

3000: lb: ofte een last Rijs

3000: —: Lagouw

360: —: Vlees, en Speck

50: k=n: wijn Spaerce

90: —: aracq

5: —: olijven olij

200: lb: zout

10: —: Peper

1: : Caneel

¼: Cattij, Banda Noten, en

4: D„o: Macis

verte

d

229