closeTerug naar inventaris

Transcriptie

overgesonden, schijnende dat uE: ’t selve jaarlijcx, op

’t laetste aen laat komen, ’t welck soo niet en behoort,

weshalven ul: gelast werd, de selve ten eersten over te

senden, alsoo ick gesint ben, die den opper Coopman

mons=r van Brengel, naar te laten sien, sonder

anders dan zijt na groete, God bevolen. onderstond

UE: Vrund, was geteijckent Willem van Zijll,

in margine Banda Nassauw den 17=en aug=tis

A„o 1683.

gecollationeert accordeert

Banda Nassauw ult=o aug:o 1683

Toirconde

on seren

Secretaris

E

267