closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

aen de Ed= H=r Willem van Zijll

Gouverneur en directeur deser

Eijlanden Banda,

E Erntfeste manhafte wel

wijse voorsienige, en seer

genereuse heer

mijn Heer

Tot groot leetwesen moet u E achtb: bekent

maken dat nu eenige dagen met d’heete koorts ben

gequelt die mij al vrij swack heeft gemaeckt, en

de Coorts nogh niet vermindert, maer blijft

continueren, en daer en boven met de maselen

besoght, maer d’jnlanders noement Carre Carre

Java die groote straminigheijt door al mijn

leden heeft gebracht dat nanlijcx kan verroeren

dierhalven bidde aen uE Achtb=r mijn doc

belieft te excuseren dat niet volgens Ampt

de visite vant boskan doen; maer bij aldien

de almogende weder om eenigsints beterschap

gelieft te geven zullen dan des te vlijtiger

zijn

Gergisteren hebben nogh vijff v=s zockels macis

1

naer Louthoir gesonden, zijnde dertigh p=r

in't geheel, en staen morgen nogh eeniae macis

te ontfangen verleden naght volgens 'tseggen

van de Corporael, en schildergasten zouder

een star met een staert zig vertoont

verte

jndibiliteijt van

p=l bosw=r barent

cop

waer door onmaar

„tigwas geworden

wos naer vereijsch

te doorkruijsen

Een comeetheeft

sigvertoont