closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wijders aengesien ’tschip de voorsightigheijt

in korten te vertrecken staet, en wel

wensche tegens sondagh off maendagh aen„

staende, een keer heen, en weer naer neira

moghte doen om seer weijnigh dat ick aldier

6

te verrighten hebbe, versoeck uEd=

Eerbiedelijck mij zulcx belieft te permit„

teren indien tweer zulcx toelaet hier

mede zullen eijnden E Erntfeste hoogh

achtb= vrome wel wijse voorsienige, en

seer genereuse heer uE=s 'tsampt die uEE

lieff, en aengenaem zijn de hoede Jscaels

bevolen latende verblijve Onderstont

UEEter, en dienst schuldige dienaer

was geteekent N: O:L a montaiane in

maraine, ten Casteele revenge op p=lo

aij den 10=e 9b=r 1682

Banda

Aen den E: H=r Willem van zijll

gouverneur, en directeur mitsgaders

den raadt aldaer

d Erntfeste acht b man„

hatte wijse voorsienige, seer

bescheijden heer, en vrunden

Zijnde den E: H=r Gouverneur Jacob Zols, en

te

3