closeTerug naar inventaris

Transcriptie

=inde

goet,

Gerrit hooft, dirck de gheijn, In maroine

Ternaten int Casteel Orangie 6=e Augustij

anno 1682:

Neira

aen d’ heer Willem van Zijll

gouverneur, en directeur

deser Eijlanden banda, met den

gevolge, en aencleve van dien

E: Erntfeste Achtbare,

manhalte, wel wijse, voorsienige

seer bestheijdene genereuse heer

mijn gebiedent heer

Nademael de provisie van rijs, vlees, en speck„

etz=a alhier soo nae geconsumeert, dater gansch

weinigh meer resterende is soo kome bij desen

uE.E. a=o in zijn hoogvightige besoignes per„

turberen (onderhoope uE: E a=t mij zulcx niet

qualijck sal duijden) met versoeck om van

dondergespecificeerde behoeften ten dienste

deses Comptoirs soo drae mogelijck in't believen

en goeteinden van uE: E: a=t d'novo wederom

te mogen werden geprovideert, en versien

namentlijck

vrte

d' provisie gecon„

sumeert

7