closeTerug naar inventaris

Transcriptie

petitie om de

nevenstaende

gederen

100. kannen Lampolij

12: Latten rijs.

½ Aem boom olij

2: vaten speck.

seer benadgt

½ last zout

2: d=o Elees.

botter holl=ts off bengaelster discretie

200: Enkelde bossen rottangh Iava,

100: p=s sockels Ledige

6

1: pack zeijlkleeden

1: D=o guinees Lijwaet

1000. rx=s Contant waer van reets wel d' helft

van d=o penningen aen foelij dees dagen

ontfangen bestaende in 24: p=s sockels sal

moeten werden voldaen, en betaelt

verders niet souderlinghs dat meer schrijvens

waerdigh zij alhier voorgevallen wesende, daet

mij desen eijndigen, waer mede dan uE: E: a=t

persoone nevens desselfs soo jmportante, en

hoogt geachte occupatien de bewaringe, en

bestieringe des Alder hoogsten majesteijt

godes bevelende, die uE: E: a=ts desseijnen met

zijnen milden rijcken zegen allesints wilt

bijwoonen, dat wenscht wie altoos zal zijn

en verblijven manhafte, en genereuse

heere, mijn heere, Onderstont uE: E: d=t

onderdanige, en gants gehoorsame dienaer

was geteekent W=rt Willeboorts) in margine

waijer

1