closeTerug naar inventaris

Transcriptie

get

l zijn

8d=s

hargine

uijer

benadgt

waijer int Comptoir den 24=e Septemb

1682

Aen d’E heer Gouverneur

Willem van Zijll

E Erntfeste hoogh achtbare

wel wijse voorsienige, en

zeer genereuse heer

mijn Egebiedende heer;

U E= aengenaeme missive van dato 29=en

bekome missive

deser is mij desen voormiddagh ontrent

de klock achtuuren door den vrijburger

dirck pieters= van Ousburgh overhandight,

waer uijt tot mijn leet wesen uE=ts miscon„

„tentement weaenst ophouden van de chia„

„loep d'pissangh tot het verder afhalen tot hietwesen

tinifcontentem=t

van de kalck op p=lo rhum bespeurt

van dE h=r gouvern=r

daer uijt bespeurt

hebben 'twelck niet, en soude hebben

1s

bestaen te doen ten waere uE= missive

van dato 23=e 7b=r nevens 'trapport van versoek omderwegen

te mogen g'excus=t

den stuurman van d=o Chialoup mentie werden

gemaeckt hebben, de resterende kalck

werte