closeTerug naar inventaris

Transcriptie

achterlandt is, om vaertuijgen aen de wal te

konnen komen, en vermits geen rijst meer

bij t Comptoir p=r restant heb twelck seer

ongelegen voor de perckbesitters comt

versoecke dierhalven Ootmoedelijck aen

uE=le dat van provisie, als andere behoeftig„

heden met uE=le believen moghte versien

werden. d’ perkeniers hebben tot nogh

toe geen macis ter schael gebraght, maer

sullen binnen twee â drie dagen leveren,

vertrouwen dat dan wel 5: â 6: p=s zockels

sal ontfangen, waer mede affbreeke,

en wille uEd=le nevens Comp=s Ommeslagh

inde protexie godes bevolen laeten, en

le

verblijff Onderstont uEd=e Onderdanige

en geringe dienaer was geteekent barent

Cop: in margine Ourien den 9=en October

1682

den dE heer Commissaris

Robertus Padtbrugge

D' Erntfeste, hoogh achtbare

wel wijse, voorsienige, en seer

genereuse heer

mijn E: gebiedende heer

verte

gebreck van rijs

versoek om daer van

benevens eenige

verdere nodigheben

ersien te werden

3