closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

zijn mits d' Contrarie wint, en harde

stroom tusschen genoemde Eijlanden rhun

en zacka op het riff gesmeten miet ver„

lies van ontrent 16: â 18000: adap, en ander

kleijnighedens, en het vaertuijg geborsten

dierhalven op het versoeck van gemelte

Anachoda sende den selven bij uE: a=ts

om nader relaes te mogen doen, hier

mede Eijndigende E: Erntfeste, hoog achtb:,

wel wijse, voorsienige, en seer genereuse

heer, uE E=s, en desselfs hogwigtige

besoignes de hoede Jsraels bevolen latende,

Ponderstont h,

verblijven in Eer, en dienst schuldige

dienaer was geteekent, de La montaigne

in margine ten Casteel revengie op

p=lo aij den 13=e octob=r 1682.

Mons=r d’la montaigie

Dit mijn schryvens dient om uE te adviseren

als dat alhier op den 9=en deser loopende maent

een vreemdelings vaertuijg van kouweren

door stilte, aengecomen is, ende door dien

deselve alhier niet moghte aenkomen

heb het selve s'anderdaegs wederom

laeten vertrecken, en als doen onder

de

15