closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aers

'tselvige hebt believen tordoneren gemaeckt

te werden, gedaen werck gekregen, even„

wel hebbe op't versoeck van zijn EErw:

genoemde ambagtsluijden om in desselfs

wwoningh nogh wat te klutsen, lappen, en

aenstrijcken tot heden aengehouden, en

alsoo deselvige 'teenemael gedaen, en mijns

wetens hier voor eerst niets meer te

verrighten hebben, sende jegenwoordigh

die overgesonden

voorsz drie stucx wercklieden aghter„

werden

volgens uE bevel â Costiover, en be„

sluijte dese met mijne nedrige groete, en

verplightinge van te blijven, mijn heer

Onderstont uE. Ed= Ootmoedigen dienst„

schuldigen dienaer was geteekent Joht=s

de hartogh, in maraine Lonthoir, adij—

27:e October a=o 16882

Translaet briefje geschreven

door den Orangkaij Salambattij

van kellinga, aen d’ regeringe in

banda.

dese brieffsendt den Orangkaij Salambattij

van kellinga met zijn nedrige groete

aen den E heer Commissaris, en d’E H=r

derte

7