closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

jnt welnemen van uE: E; sal ick soo geen

nader ordre dierwegen, en bekome op

morgen mijn naer p=lo rhum vervoegen,

en vernemen wat de waerheijt vande

aengehaelde sake, en waer bij toegekomen

zij, waer mede E: E: Erntfeste, manhafte,

wijse, voorsienige, en seer genereuse

heeren verblijve onder behoorlijcke„

onderdanigheijt, Onderstont uE: E: nedrige,

en dienstschuldigen dienaer was

geteekent Adriaen van rooijen, in

maraine, P=loaij int Casteel revengie

desen 3=e november 1682

Aen d'E voorsienige discrete

en seer genereuse heer mijn

heer Willem van Zijll gouvern=r

en directeur van banda ende

eylander

Omleggenden, van die a

Dijt min schrijvens dient om uE te advise

ren als dat op den vierden deser loopende

maent dtimmerluijden van Eijlancken

gekomen zijn ontrent vier uuren, en mijn

aengedient hebbe dat het vaertuijgh

twee briefjes

van den zergant

op p=lo rhun bekomen

21