closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gem: zerg=t adviseert

dat het vaertuijg

t geen op neijlakka

vermaeckt wiert door

onagtsaemheijt reg„

gespoelt is

velcomen voltuijwas waer op ick, haer

gevraeght hebbe off zij het selve wel

vast gemaeckt hebbe; waer op zij mij

antwoorde van Ja het welcke blijckt

Contrarie d'waerheijt, alsco savonts ontrent

d’Clock seven uuren, een seeker swart

gekomen is, en seijde tegen mij dat het

voornoemde vaertuijg was weg gedreven

waerop jck de selve avont twee Orem„

baijen hebbe uijtgesonden om het selve

te soecken, en sanderdaegs morgens voor

den dagh oock en niet gevorgen, waer op

ick oock benevens d’ Corporael twee

soldaeten aen Eijlantken gesonden hebbe

om zulcx te sien, en contrarie de

waerheijt bevonden seijde doen dat de

een off dandre swart het selve stucken

affgesonden hebbe, gelijck het selve wel

anders volgens het touwerck dat ick

inde Negorij hebbe laeten haelen blijckt

vorders soo bekomt uE benevens dchabei

dese onbequaeme goederen te weten

4: stucx bijlen - 1: schop

3: houweelen . . . 13 sacken, en 3 parrangs

hier mede

iet

h

0

1

r