closeTerug naar inventaris

Transcriptie

malbein

g

hier mede affbreeke bevelende u: E:

inde protextie goet, en zijt van mijn

hertelijck gegroet Onderstont ter

ordre van paulus gordijn, in margine

p=lorhun adij 5=e november 1682—

Neira

aen den EE heer Willem

van Zijll gouverneur, en

directeur deser Provintie

banda, met den verdren omslagh

van dien

E: Erntfeste achtbare,

wel wijse, voorsienige, en

sier bescheijden heer

mngn

gebiedent heer

Lister wout ontfing ick dese

hier Jngesloten brieff door den

Zergiant van ’t Eijlandt rossingijn,

aen mijn gesz:, en p=r expresse affge„

veerdigt welcke niet heb willen

vrte

23