closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

tae

het

egt

i

en

ijt

kome sal van uE: E: a=t Ordre verwaghten

waer mede desen sluijte bevele uE: Eg=t

naer mijne nedrige eerbiedige groete

in d’ protextie des alderhoogsten ver„

blijvende uE E Erntfeste achtb=

wel wijse voorsienige, en seer bescheij

dene heer mijn heer Onderstont

uE: E: a=ts Onderdanigen, en gehoorsame

rt

dienaer, was geteekent W= wille„

boorts, in maraine in't Comptoir

waijer den 19=' november 1682

sr

Willeboort willeboorts=

Jck laet u E mits desen weten hoe dat

op mijn wederkomst alhier heb ver„

„staen door den Corporael van der

waght dat alhier 17: Comp=s wilde

koe-beesten zijn gestorven waer

van vier die nogh een weijnig leven

hadden heb de keel laeten afsuijden

en het vlees sal ick laeten zouten

en droogen voor d'E H=r gouverneur

verte

25