closeTerug naar inventaris

Transcriptie

igen

man

wog„

de

p=

ser

ijck

1

ontrent middagh twee zeijlvaertuijgen

aen dnoordkant regt tegens over ’t Casteel

ten voorschijn zijn gekomen Dewelke

niet eerder kennelijck zijn geweest

omn de klocke vier uiren als wanneer

genadert zijnde v'oogt hebben te zijn

een Jacht met een Chialoup welker

818

do

Jaght wel schijnt te zijn het Javaense

boode, egter watter van zij sal den

tijt leeren, hier mede afbrekende

E' Erntfeste hoog achtbare wel wijse

voorsienige discrete seer genereuse h=r

id= nevens desselfs aengenaem

geseltschap, de hoede ffraels bevelende,

verbetijve Onderstont uE E=s dienst

schuldige dienaer, was geteekent,

n: d:E Chontaigue/ in margine ten

Casteel revengie op P=r aij den 3=e

december 1682

100

Aen den Ed=e heer Willem van Zijll

gouverneur, ende derecteur over„

d’Eijlanden banda nevens den raad

aldaer

Ed=e wijse, en voorsienige

heeren

mijn heeren.

verte