closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eneg

raelt

ckt

dat

itie

at

11

33

negorij van Orangkaija Zoijehe, nae

dat zij haren Clappus, en pinangh

boomen onder de voeten gekapt

hadden, aingen sij weer heenen, verders

wil ick bekent maeken dat ick op

Radja Salomon is op jsion

Illioen ben geweest, en aldaer ge„

geweest

rescontreert twee korrekorre van

mijn volck die van Adi„ mantonto

gekomen waeren verhalende dat zijlijk zijn wedervaren

aldaer

in groote Elende leefden, 'twelckmijn

leet was om te hooren, en daer naer

een korrekorre van Solloresen

gesien d naem van d’ Anachoda is

abdul, dit wetende heb ick twee van

mijn volck, en een soldaet bij hem

gesonden om nae zijn pas te vragen,

maer ons volck siende heeft twee„

„mael geschoten met bassies, eens met

een pijl gelijck s=r boudewijns oock

kan verhalen, hier mede afbreke

l6

bevele uEd=e nevens de verdere

raadscheeren naer mijn Cordiaele

groete inde genade bescherminge des

alderhoogsten, en verblijve altijt

12