closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ole

Onderstont uEd=e dienaer was geteeken

Sahomon Speelman in margine kisser inde

bariacade Delffs haren den 20=e October

1622

Banda

aen d’ Ed=le heer Willem van Zijl

gouverneur, en directeur mitsgaders

Den raad aldaer

Ed: Erntfeste, Agtbaere Manhafte

Wijse, voorsienige, genereuse Heer.

mijn heeren

met d’aenkomst van den onderkoopman

danckbaerheijt van den

andries boudewijnsz p=r tJacht de Javaense

Cor=l Joost de proost

nopende zijn gobtineerde

boode, en de Chialoup rossingijn heb ick

qualiteijt van zerg=t

door uE achtb= gunst mijn verbetering

tot zerg=t bekomen waer voor bij desen

dancksegge met beloften mij het selve

meer, en meer te sullen waerdigh maken

wesende door gen: bondewijns reets

van t Eijland moa, gelight, en op kisser

den selven is reets van

moatgeligt, en op kisser

ie plaest, daer mij den zerg=t Ian aillis=t

geplaets,

in zijn presentie oock volcomen transgort

van s Comp= effecten gedaen heeft,

maer dewijl daer niet bijgevorden ner

het gene hier nootsakelj van nooden is

hebbe

30

100.

12:

5

hebb

g:

re