closeTerug naar inventaris

Transcriptie

me

n

7e

betaelen hier mede Ed=le Erntfeste achtb=r

manhafte, wijse voorsienige, en genereuse

Heeren desen afbrekende, en de gelegentheijt

des Landts aent rapport van meergenoemde

ondercoopman referere, bevele nE=s ge

amentlijck naer een hertgrondige grcete inde

genadige protextie des alderhoogsten, en

verblijve onderstont uEd=lns geringe dienaer

was geteekent toost de proost, in margine

kisser inde bariacade Selfs=haven adij

den 21=e October 1682.

Banda

Aen den Ed=len heer Expres Commissaris

vande drie Oosterse provintien, en geeligeert

gouverneur, en directeur deser plaets

Voogdij, Robertus Padbrugge, mitsgaders

de E Heer Gouvern=r van Zijll en den raad

aldaar

Ed=le Erntfeste achtb=r mankafte

wel wijse, voorsienige, discrete

heeren, en vrunder

Gebiedende waerdige heeren

verte

37