closeTerug naar inventaris

Transcriptie

39

gissinge uijtvallen, en op rheijs begeren

onder godes geleijde spoedigh tot ons sal

overkomen,

Den adsistent goeert mijlendonck, en

den adsistent millen„

donck, en heerm=r Jan

den steenhouder Jan vander velde sullen

levander velde zullen

vum Emploij Erlangen

Jder haer Emploij achtervolgens uEd

Oogmerck wel erlangen, maer de consta„

maer den Constabel

niet om reden

bel sal behoudens uE.d=e goede gratie/

voor eerst, op en neer blijven gaen alpo

wij tot die bedieninge binnen ’t' Casteel

van een ongemeen ervaren, nugter/

en bequaem man versien zijn;

met dit voorstaende uEd„ Hoogh

g'eerde missive onderdaniglijck

weerschreven soo sullen we uEd=e

kortelijck bekent maken het

gene hier tsedert onse vorige

inden hoofde deses gementioneert,

gepasseert, ende voorgevallen

zijn

den Alfoeris Radja Saulanw, is

verschijning van den

alfoerissen Radja Saulamw

met vier gesanten van Tepa

op haminoa die om vreede

om hier aent Casteel te

versoght

verschijnen, ende verede te

versoecken den 24=en november

verte

1