closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P: E:

achtbare manhafte, wel wijse voorsien„

Discrete, seer genereuse heeren, en

vrunden desen bekortende met„ onse her

grondige groetenisen aen uE„ h=r van zijll

mitsgaders den raad, godes heijlsame

protextie toegebeden latende, sullen wi

altoostrachten te zijn, en blijven

u Ed=le gebiedende heer Onderstont

u Ed=e ootmoedige, en gehoorsame dienaren

„was getverk=t

en dienaeren„ Onder sak teremiat

van vliets Jodocus Cromhuijsen,

Rumphius, J: V: beusecum, Abraham

veekens, f=s vander schiere, in

margine stondt Amboina aent Casteel

victoria den 4=en December a=o 1681

wl

naer dat dese getekent, en gereet lag

om af te gaen soo become een aenge

naeme missive van d’E H=r gouvern=r

Jacob Lebs, en den raad int eijnt off

begin van October geschreven, gaende

het afschrift van dien hier nevens

waer