closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ieng

waer aen ons om kortheijt de p

tijts onderdaniglijck versoeck te mogen

refereren, en gedragen wij gedencken

bij eerste Occagie in Contra materie

te antwoorden; maer sullen nog connen

den Eijsch van steen, hout etz=a niet

voldoen niet wetende waer in eenige

quantiteijt schepen, en derwaerts

oude bestellen, verblijvende ander

mael naer groete uEd=le Onderdanige

dienaeren, onderstont Jeremias

van Vliet, Jodocus Cromhuijsen,

timphius, J: V: bensecum/ Abraham

reeckens, f=s van schuere, in

margine stondt datum Eodem

aahok ret„od srretandert

gm

maanw

e getot s

ge

verte