closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina.

aen den E: E H=r tobertus Padbrugge

Commissaris, gouverneur, en directeur

ofte bij desselfs absentie aen den E

oppercoopman Jeremias van vliet

Provisioneel gesaghebber mitsgaders

den Raad

Erntfeste, achtbare manhatte

Wijse voorsienige, discrete genereuse

heeren en vrunden

wij hebben p=r de Chialoup van den

vrijburger pieter de hoet, den 18=en

der Jongst afgeweke maent van hier

naer Costij gestevent, laest aen uE

E: geschreven, en off wel het selvige

niet veel naemwaerdige materie

behelst soo gaet egter Copia daer aff

nu mede over, off op gemelte bodemptie

eenige ramspoet op zijne reijse, dat

godt verhoeden mogte hebben ont„

moet bij en uijtwelcke uE. E=s dan

magh