closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dan

mag geblijcken wij als nog bij onse

voorige petitie aengaende metselsteenen,

dat plancken persisterende tsecours

van uE: E: niet uijtgereckte halse aff

wachten tsedert den 3=e deses ontfingen

wij uE: E: aengenaeme van dato 22=en

7b=r ons p=r de Chialoup bloem

wel toegebraght op welckers jnhout

kortelijck sullen seggen dat het ons

bijsonder leet is de klagten van dat

rooven, en moorden inde Amboinase

gereesten nog alschijnen te accresseren

Den Coninck van Tidoor speelt

als bevoorens den jgnoranten, en inge

valle men die hoogheijt met klein

dese, en diergelijcke saken te laste

brengt off te brengen wil dientmen

daer bij weten te seggen, wat tijdt

en door welcke soort van menschen

trooff off moort geschiet zij, want

dien Ouden vos zijn antwoort in

een vrage veranderende soude den

klager bij zijn deandersints met

vert

dackpannen