closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

van schrijfwaerdige materie dese sluijte

etz=a verblijven wij onderstondt

uE. E=s goede vrunden, en bereijdwillige

dienaeren, was geteekent, Jacob

Lobs, willem basting A„ O: Lasfang

J: Huijkrock, Cornelis Couwenhove,

Dirck pietersen, in margine Ternate

in't Casteel Orangie . . . octob=

1682: onderstont gecollationeert

accordeert Amboina Victoria den

4=en December 1682. J=r de visscher

secretaris, lagerstont gecolation=t

accordeert banda in't Casteel

den 15=e December, was getekent

hendrick Caas geswoore Clercq

168

en dEd= heer Willem van Zijll

oppergesaghebber der Zoffelijcker

provintie banda, en aencleven van dien

wel wijse seer voorsienige heer

mijn Ed=le heer jck heb uE, met

d’Arons= Ioncken niet konnen

verte