closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aen d'E heer gouverneur

willem van Zijlt

D: Erntfeste achtbare wel

wijse, voorsienige, seer discrete

en genereuse heere

mijn E gebiedende heere

Dese dient eenlijck tot geleijde van 26=en

p=s musquetten, en twee oude ontrampon„

neerde snaphanen, die a Costij vermaeckt,

zijnde uE achtb=t ootmoedelijck versoeke, versoekom in stede van 26

p=s musquets, en snaphanen

ontramponeerde, andere

wederom, off ander bequame in plaets

bequame te mogen erlangen.

mogen bekomen; vorders zijn wij

soo mede de nevenstaende

mede alhier wel benoodigt om dese

goederen

volgende goederen als

1: pack zeijl=kleeden

60: p=s hembden van guinees Lijwaet

2: pikls wax

2: lasten zout

2: vaten vlees, en speck

60: p=s baij plancken dunnen en

2: a 3: mandekens gesorteerde

spijckers tot de dagelijxe

wercken

De welcke mede reverentelijck ter

soecke p=r eerste occagie deen of dander,

verte

5

3