closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gedaen zullen hebben 'twelck een

welgewenschte saeke soude zijn

vermits bij langduirige droogte

twelck Godt verhoede, ons buijten

verlegentheijt soude brengen,

ter gisteren zijnde 17=en deser heeft

mij den E:e adsistent Jacob Lippens

gerapporteert dat den burger Luijten=t

paulus van den broecke met een

briefje bij uEd=t is gekomen ver„

soekende om tot p=lochum vogels te

mogen schieten, waer van bevorens

gantschonkudig geweest ben dies

niet seggen kan hem zulcx bij mij

geweijgert is, off toegestaen, soude

werden, vermits onder pretext

van licentie tot schieten vant ge„

vogelte wat verder door de sijne zoude

getreden werden, twelck alreedts

wel blijckt bij het geduurig hout„

kappen aldaer, gaende soo groff te

werck dater schier met een

boom bequaem tiinner hout ten

dienst van dE Comp=e als mede

der mardijkens belijven sal, die

verte

wegens ’t versoek vanden

borger paulus vanden brouk

tenderende om vogels op

’t Eijland Rhun te mogen

schieten

die onder dat pretext mede

al boomen tot timmerhout

om komen te kappen

7