closeTerug naar inventaris

Transcriptie

u

wel wijse, voorsienige, en seer bescheijdene

onderstont

heer, mijn heer uE. E. a=ts onderdanige

en seer gants gehoorsame dienaer

was geteekent, willeboort willeboorts

in margine waijer jnt Comptoir

den 21=e december 1682.

aen d'E Ed=le achtbare Heer d'E E heer

willem van Zijll gouverneur, en

directeur deser provintie Banda et &a;=a

DEd=le manhaffe, Wijs, seer voorsienige,

ende genereuse heer

mijn gebiedend heer/

Jck heb uijt de Chialoup hamburgh

ontfangen Leven entseventig maten

rijs, zijnde van 'twee lasten die daer

in gescheept waren drie maten te kort,

het gevangene paerd gaet alhier mede

nevens een partij Talij baton, wij

hebben ondersogt hoe veel doode

koebeesten hier gevonden zijn, en

heb bevonden datter negen entwintig

in't getal zijn, waer onder twee zijn

vande zeven die alhier opgevangen

verte

3