closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tsoo

ui

2

Eergisteren 106: weegsels goede harde

notemmuschaten die al inde kalck

leggen ter schael gebragt, nevens

drie p=s zockels macis soo datter nu 10:

p=s zijn, wat het guarnisoens volck

aengaet bennen nogt behalve een op„

passer, en een soldaet die haer dienst

niet meer kunnen doen) in gesontheijt,

een vaendrager pieter Ben heeft

mijn mondeling laten weten dat d’op„

passers, en het gereetschap van de

boswagter souden oversenden dat bij

dese geschiet, en haer oock geen rant„

soen voor de maent Januarij moest

verstrecken, 'twelck heb gedaen ver„

soeck Ootmoedelijck aen uE achtb=

om een keer op neira te mogen

doen, waer op uE=s a=t goede gunste

benverwagtende breken aff, en

bevele uE' a=t benevens Comp=s

ommeslagh inde bescherminge godes

en verblijve Onderstont uE=s a=ts

onderdanige, dienstwillige, en geringe

dienaer; was geteekent Barent

Cop, in margine Ourien den 2=e janua:

a=o 16182.

6