closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aen d'E heer gouverneur

Willem van ijll

E: Erntfeste, hoog achtbare,

manhafte, wel wijse, voorsienige, seer

discrete, en genereuse heere

mijn EE gebiedende heere;

d’ chialoup hamburgh

komt inde slapersbaij

Op 30=e December a=o pass=o ontrent

ten anker.

den Aond Compt hier inde Slapers„

baij ten ancker, de Chialoup hamb=r

waer mede bekomen uE. E=s aenge„

naeme missive van dato 29=e d=o uijt

voorsz Chialoup hebben s daegs daer

aen ontfangen de volgende goederen

d’ nevenstaende

Een pack off 80: p=s zeijlecleeden van

goederen daer uijt

gelost

kust

Een hondert pond gesorteerde spijckers

Dertig p=s middelbare baij- plancken

vier duijsent achthondert en dertig pont

zout off 57½ maten

den hondert twee=endertig, en een halve

ll wax

zulcx dat op 6000: lb zout 1170:— en op

240. d=os wax lb te kort zijn ont„

„fangen

De guarnisoenhouders soo hier als op

versoek van Guarnisoen„

„houders

P=lo rhun