closeTerug naar inventaris

Transcriptie

laeten verblijvende Onderstondt

uE: E=s Eer, en dienstschuldigen

dienaer was geteekent N: d: La

montagnie in margine ten Casteel

Revengie op P=lo aij adij 4=e Januarij

1683

Banda

Den den Ed=le heer Expres Commissaris

vande drie Oostersche dierbare provintien

en geeligeert gouvern=r, en directeur

deser plaets voogdij Robertus padlerugge,

mitsgaders d’E Heer gouverneur van zijll

en den Raad aldaar

Ed=e Erntfeste, achtbare, manhafte

wel wijse voorsienige, discrete seer

genereuse heere, en vrunden

tebiedende waerdige heeren

p=r S:r Casper thomalse

Carper, ontfangen den 11=en

Jan: 1683.

Bij behoude overkomste van den burger

Jacob Abrahams: willen niet twijffelen

off den selven sal onsen brieff onder

dato 4=e decemb=r aen u:E:d: geschreven

een afschrift vanden

wel bestelt hebben, welkers afschrift

4: xb=r went overgesonden

ten overvloet hier nevens gevoeght

verte

C: