closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ef

en dackpannen volladen, 'tgene geschiet

is, beijde scheepjes morgen Godt de

voorste, weer naer derwaerts de Reijs

sullen aenvangen, de brieven, en

bijlagen van daer ontfangen als ’t gene

wij in antwoordt aen de n EE. heer

gouvern=r Lobs, hebben geschreven

gaet Copielijck hier bezijden, waer

aen ons behoudens uEd=le goeije gratie,

eerbiedig versoecken te mogen refe„

reren, en gedragen

den bewusten Cornelis Jdessen is ons

wel toegebragt, diewe zijne verklaring

wegens Corn:s ijdesse

ter saeke wegens Joost de Jongh en

het gepasseerde op Oubij afgenomen,

dle

verder tot de verschijning vande Ed=

heer Commissaris zullen aen de handt

houden.

De Caljabers hebben in afkorting

weer acht slaven meest oude afgeleefde

vrouwen, die niet veel gouds, en ter

nauwer noodt de Costwaerdig zijn,

opgebragt. van manipa is ons ter

ooren gekomen dat de papoese Zeeschuij„

„mers haer in dese gewesten met twee 2: papoese rooscorcorren

verte

69