closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hebben hun neder

verthoont

die 2. persoonen wegh

geroott hebben

2. onser vaertuijgen met

deselve macke geweest

die ook d’vlugt hebben

moeten nemen

een europiaen gesneuelt

en 8: onser inlanderen

in dese attaque gequest

Corcorren weer hebben vertoont, ende

Luijtenant op bonoa, sijne twee soonen, met

een prauwtje om te vissen uijgegaen, gerooft,

als mede twee onser schep vaertuijgen

op de waght uijtgesonden aent varkens

Eijlandt geattacqueert, en met deselve, een

cherpe schermutseling gehouden tot dat

gemelte schuijm van Canalie op de vlugt

zijn geslagen, een copnaelaetende, en

vier a 5: gequeste mede gesleept, daer

tegens is van onse zijde een Europiaen

gesneuvelt, en 8: jnlanders gewondt: tis

wel af te meten dat bij aldien onse Cruijsers

wat beter op haer hoede hadden geweest

soo veel last niet geleden, den viant

gevoeliger neep soude konmen toegebragt

hebben; gedaene zaeken nemen geenen

keer, maer doen wel om verbetering

denken 'tgene in aenstaende tot een

exempel sal mogen dienen,

Den brenger deses s=r Carper heeft

600: rx=s in ’scomp=s Cassa getelt, om

volgens de daer toe verleende wissel

brieff bij uEd: weder uijtgekeert, en

hem