closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hem vergoet te werden staende het

generael voor u: Ed: belang, en gelicke

somme in onse n: boecken behoorlijck

gecrediteert te werden onder vertrouwe

dat uEd: dese gebruijkende vrijmoedigheijt

met goeje Oogen zult aensien. hier

mede Ed: Erntfeste, achtb, manhafte

wel wijse, voorsienige, discrete, seer

genereuse heere, en vrunden besluijte

dese met een heijlsame geluckzalige

nieuwe Jaers wensch en hertgrondige

groete uEd: in godes protextie voor„

beden latende verblijve; Ed=le gebiedende

heere, uEd: Ootmoedige, gehoorsaeme,

dienaer, en dienaeren, was getekent

Jeremias van vliet, todocus Crom„

huijsen, tumphins, Abrahan veeckens,

en f=o vander schuere, in margine

aent Casteel victoria den 3=e Januarij

1683—

Neira;

Aen den E:E: heer willem van Zijll

gouverneur, en directeur deser provintie

E: E: Erntfeste achtb= wel wijse,

voorsienige, en seer bescheijdene

verte

heere