closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ick de vrijpostigheijt om in E: a=t tselve

p=r een van mijn bijgevoegde soldaten, en dese

letteren bekent te maeken, versoeckende

dat ick door uE: a=t ordre dese, en de verdre

achteloofheijt van genoemde Jan halman,

versoek derwegen

jtem zijn onmaght door, een gering getal

slaven. de presente gecommitteerdens

mons=r stull, en Jacob alberts= deenen

oud=boswagter, en d'ander een ervaren

perkenier, naer ’t volbrengen van haer

Commissie, dat apparent desen aond wesen

sal, mag aenwijsen, om alsoo hier namael

van quade opspraeck beerijt te zijn, wae

op uE: a=t gunsteg antwoort verwagte, en

verblijve mijn heer, Onderstont in

was geteijkent

a=t geringen dienaer Et: bonderijns=

in margine waijer den 21=e Januarij a

1683:

Bandag

Aen den E heer gouverneur en

directeur Willem van zijll

ende den Raadt

E: Erntfeste achtbare manhatten

zo

wijse voorsienige discrete heer

P=r den Coopm: de hertogh

op 1:e sed=r hier aengebragt

en vrmiden

net