closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aff voorsien sij in geworden, soo wenschte wel

25: picol te mogen Erlangen

Haende hier nevens een wisseltje door den

Commissaris op den E: H=r willem van Zijll

verleent dewelke versoecken voldaen magh

werden, waermede E Erntfeste

achtbare, manhafte, wijse voorsienige, dis=

crete h=r en vrunden wij uE. E=s inde be„

waringe godes bevelen, en blijve nae herte„

„lijcke groetenis, Onderstond uE:E=s

bereijt w: vrundt, en dienaren, was

geteekent R: padbrugge, Jacob van

ackersdijck, J=s van vliet, p=r vanden hoorn

Jodocus Cromhuijsen, tumphius, Joannis

de hartogh, Abraham boudens, Gerrit

hooft, en f=s vander schueren, in margie

Amboina aent Casteel victoria, den 29=e

Januarij 1683:—

Neira;

en den E heer Willem van Zijll,

gouverneur, en directeur, der voor„

treffelijcke provintie Banda:

E' Erntfeste manhafte, wel wijse

p=r Expresse over belam

voorsienige seer genereuse heer,

ontfangen den 3:' feb=re 1683

Sister