closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

alsoo den Jegenwoordigen Zerg=t Jacob

coerts geen de minste aenteekeninge

daer van gehouden heeft, waer op hij

zerg=t te kort is bevonden te komen

25 9/8 rx=rs dewelke hem alhier op een

rolletje apart met het geene int

verleden taer aen de posthouders

door hem Zerg=t mede is verstreckt

p=l op reeq=e wert gestelt, egter laten

het in uE E agtbare verder goetvinden

omme 'tselve op reeg=e te stellen ofte

wel comptant wederom te laeten

restitueren maer versoeckt hij zerg=t

alsoo onmagtig is dat gelt in contant

te voldoen 'tselve op zijn reeg=e magh

werden gestelt

de klagten door de jnlanders over den

genoemden zerg=t gedaen laten, en

verhopen wij door S=r Zols uE E a:

genoegsaem sullen werden gedaen

verders is, en staet het nog alles wel

in een gewenste standt, uijtgesondert

dat voor weijnigh dagen door dier van

wirkaij, kaberoor, en marerij sijnde

sterck ontrent de 70: jnbantse vaer„

tuijgen alhier zijn aengekomen van

verte

25

waer op den Cherg.t door ver„

suijm van aertekeninge 24 3/8

RE:

twelck op zijn Reecq=e is gestelt

klagten door de inwoonder over

genoemde serg.t

die van Wirkaij, kaberoor, en

mariri met 70 inlandse vaer„

tuijgen alhier verschenen