closeTerug naar inventaris

Transcriptie

salf

en

et

kan overschieten versoecken dier

halven uE„ E. a: ordre wat daer jnne

zullen doen off laeten, waer mede

naer nedrige, en gedienstige submita

tie verblijven uEE a: heeren Onder„

stondt uE E Achtbare altoos onderda„

„nige, en gehoorsame dienaren, was

getekent Jacob Corts=, en Zacharias

mattijs= in margine op t' Eijlandt

arouw Wokam den 6=en Januarij

a=o 1683.

Neira

Den d' H=r Willem van Zijll

gouverneur, en directeur

deser provintie Banda met

den gevolge, en aenkleven van

dien;

E: E: Erntfeste achtbare wel wijse

voorsienige, en seer bescheijden

heer;

mijn gebiedent heer

D chialoup hamburgh gister

tegen den avond eerst ontlost geroekt

verte

87