closeTerug naar inventaris

Transcriptie

p=s

op de quantiteijt van 160000

sago 1800 p=s te kort gelevert

eenige slaven haer fugatijff

gestelt p=r oreriban,

wesende is van hier weder naer der„

waerts vertrocken hebbende op zijn

ladinge van hondert 'tsestia- duijsent p=s

Zagouw, Zevenduijsent acht: hondert

p=s te kort gelevert volgens recipisse

daer aff aen den quartierm=r overhandige

die hij aen uEE: a: apparent al sal hebben

rtoont

vant gepasseerde alhier, en zij niet

anders, dan dat tussen Saturdagh, en

sondagh naght verleden een orembaij

en 3: stucx mans slaven toebehorende

dwed=e wijlen aderman zal g=t nevens

een slaeff van dwed=e Laurens gregor

maken 'tsamen 4: stucx mans slaven

weggeraeckt zijn, men sustineerde

dater nogh ontrent 7: â 8: stucx slaven

inde Zaoetang thuijs hoorende, welke

sigh al eenige dagen bevorens haer

int bosch fugatijff gehouden hebben,

gelijkelijck daer mede geschapeert

waren, dogh op gisteren door seker

lijvedoor verstaen, als dat d’selve

nogh int bosch onthouden, en die ge„

sien ta gesproken hadden, soo dat men

tot