closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn verder versoek om eenige

adap, en sloijen

waer van ’t eenemael deslituijt

zyn

geen waarom voorseijden serg=t nog versoekt

bestaat in,

300: p=s adappen tot reparatie van het dak op

d’ logie als thuijs der gecond t en

12. d=o. sloien om Cauarij in te rapen

waar af alhier mede 't enemael ontbloot zijn

en p=r eerste ockasie ten dienste dit Cantoir

daer van, onder andere ook zullen moeten Eijs

doen,

Waer mede door mancquement van verder

materie dese Besluijte, en naer onse gantsch

nedrige groete V: E: E: a:t jn de Beschermingh:

des alderhoogsten Bevelen, verblijvende.

onderstondt mijn heer u E: E=s al=ts onderdani

en nedrigen Dienaar was getekent

30

W: Willeboorts. waijer den 19: eb=r 1683

T

Aen d’ E: E: agb: heere

Willem van Zyll

gouverneur en directeur,

deser waerdige provintie.

E: E: Agt:, Ernssesse,

Manhaste, wijse, voorsienig

en bescheijdenen Heere.

Mi Achr.

De timmerluijden, hebben dese voor middag met

d’agterpackhuijsen gedaen werck gekregen, sulx

de