closeTerug naar inventaris

Transcriptie

H

dan

83

sienig

zij

91

de metselaars met het decken besig zijn, de

affdack packhuijsen, tegen de logie off 'twoonhuijs

aenstaende, werden mede ontdeckt, ten principale,

om met nieuwe alapp en verscheijde lantings

gerepareert te werden, sijnde aen t verdre.

houdtrk en dack werk, anders geen offweijnig

gebrek bevonden, wes met het Eijndigden van

dese week de neiase timmelijden genoegsaam

soude ontberen kunnen, gaende jegenwoordig den

g'eijsten timmersman Jansen franx van

mechelen tot uE: E: a: over dog terwijl uEE. agb:

believen geweest is mij toetestaan, dat d’oude

periculeuse vergane galderij affgebrooken, en

een nieuwe hechte d=o wederom jn desselfs

plaats gemaakt werden mag, soo isser ruijm

149: werp alhier voordambags luijden te vinden,

tot het dack van soodanig een nieuwe galderij

ben hier genoegsaam van houd en Thibben

versien, maer jn tegendeel 't eenemael ontbloodt,

van materiklen tot het onderwerk noodigh,

wes onder uEE agb. believen de volgende petitie

daer voor doe, als.

Ses p=s kiate balcken, principael tot d’'uijtse„

kers, plaaten en richels.

twaelff d=os drie duijms plancken tot de vroe„

ringe Etc:a

twee duijsent p=s adap, tot het verdecken van

de daken der packhuijsen

Doch terwijl bewust ben, dat uEEagb: skiaten

Thouwt te waerdig tot huijs, liever tot noodig

werk van vaartuijgen gebruijckt sag,

soo

do

95