close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0373

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

H

dan

83

sienig

zij

91

de metselaars met het decken besig zijn, de

affdack packhuijsen, tegen de logie off 'twoonhuijs

aenstaende, werden mede ontdeckt, ten principale,

om met nieuwe alapp en verscheijde lantings

gerepareert te werden, sijnde aen t verdre.

houdtrk en dack werk, anders geen offweijnig

gebrek bevonden, wes met het Eijndigden van

dese week de neiase timmelijden genoegsaam

soude ontberen kunnen, gaende jegenwoordig den

g'eijsten timmersman Jansen franx van

mechelen tot uE: E: a: over dog terwijl uEE. agb:

believen geweest is mij toetestaan, dat d’oude

periculeuse vergane galderij affgebrooken, en

een nieuwe hechte d=o wederom jn desselfs

plaats gemaakt werden mag, soo isser ruijm

149: werp alhier voordambags luijden te vinden,

tot het dack van soodanig een nieuwe galderij

ben hier genoegsaam van houd en Thibben

versien, maer jn tegendeel 't eenemael ontbloodt,

van materiklen tot het onderwerk noodigh,

wes onder uEE agb. believen de volgende petitie

daer voor doe, als.

Ses p=s kiate balcken, principael tot d’'uijtse„

kers, plaaten en richels.

twaelff d=os drie duijms plancken tot de vroe„

ringe Etc:a

twee duijsent p=s adap, tot het verdecken van

de daken der packhuijsen

Doch terwijl bewust ben, dat uEEagb: skiaten

Thouwt te waerdig tot huijs, liever tot noodig

werk van vaartuijgen gebruijckt sag,

soo

do

95