closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Waer mede dese besluijtende, beveele uE Eas

inde genadige beschuttinge des almogende, t

blijvende onderdwijlen, na mijn en onser aller

seer needrige groete, onderstondt mijn heer

u E: E: agb: dienst schuldigh, en Ootmoedigen

dienaer was geteijkent, Iohannis de Hartogh.

in margine gouthoir jn Banda den 19:' feb:r 1683

1

Aen d’E: Heer Gouvern=r

Willem van Zijll

L: Erntseste. Aghtbare

Manhaste, Wel Wijse,

Voorsienge, seer discrete,

en genereuse, Heere.

Men E: E: gebendenrde Heere„

u E: E:s aengename missiven van 10=en en 24: deser, ontfangh van 2

missivens

zijn mij beijde zeer wel overhandigt, waar

op tot antwoord van het eerste dienen dat resoriptie vande selve.

de soldij reecq:n waar inne den eerw:

predikant d=r Brakel buijten gebruijk

te veel verstreckt was, alhier in Conformite

's Comp=s Nassauw. verandert hebben

sullende voortaan ons waghten diergelijke

verstreckinge meer te doen, wat de rantsoen.r

van was en Camp: Olij belangt sullen

mede onder ul=to deser de verminderinge

observeeren ingelijcx ontrent den

vaandrigh

97