close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Waer mede dese besluijtende, beveele uE Eas

inde genadige beschuttinge des almogende, t

blijvende onderdwijlen, na mijn en onser aller

seer needrige groete, onderstondt mijn heer

u E: E: agb: dienst schuldigh, en Ootmoedigen

dienaer was geteijkent, Iohannis de Hartogh.

in margine gouthoir jn Banda den 19:' feb:r 1683

1

Aen d’E: Heer Gouvern=r

Willem van Zijll

L: Erntseste. Aghtbare

Manhaste, Wel Wijse,

Voorsienge, seer discrete,

en genereuse, Heere.

Men E: E: gebendenrde Heere„

u E: E:s aengename missiven van 10=en en 24: deser, ontfangh van 2

missivens

zijn mij beijde zeer wel overhandigt, waar

op tot antwoord van het eerste dienen dat resoriptie vande selve.

de soldij reecq:n waar inne den eerw:

predikant d=r Brakel buijten gebruijk

te veel verstreckt was, alhier in Conformite

's Comp=s Nassauw. verandert hebben

sullende voortaan ons waghten diergelijke

verstreckinge meer te doen, wat de rantsoen.r

van was en Camp: Olij belangt sullen

mede onder ul=to deser de verminderinge

observeeren ingelijcx ontrent den

vaandrigh

97