closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den uijtslagh vandien, te laten toekomen

Hier mede

D:Erntfeste, achtbare, Manhafte

wijse, voorsienige, discrees heer en vrinden

desen Eijndigende bevelen uE: E=s na vrundelijcke

groete inde genadige bescherminge, des alder„

„hooghsten, ende verblijven, onderstondt

V: E: naberige vrund en dienaren RR:

pads brugge, Iacob van Ackersdijck, Pieter

Van den Hoorn, Iodocus Kromhuijsen, Gerebrat„

T roost, Abraham Boudem, Gerrit hooft

in margine Amboina aan ’t Casteel

victoria. 25: fb= A=o 1683:

Banda.

Aan den E: H=r Willem van Zijll

vr

Gouvern en directeur Benevens

den Raadt.

D

E:Erntfeste Aghtbare„

manhaffse, wise, voorsienige

seer bescheijdene Heer en

vrunden

onse