close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Banoas.

Aan den D. H„r Willem van Zijll

Gouvern„r en directeur, Benevens

Den Raadt

D: Erntfeste, Aghtbare,

manhaffeel wijse voorsienige,

Zeer bescheydene Heer En.

Vrunden /.

Nademaal jegenwoordigh niet zonderlinghs aan

UE:d=o hebbe te schrijven, zoo sullen Eenelijck dese

weijnige regulen dienen, tot bekentmakinge, als dat

ons het packet, met de daer ingelegene stucken,

de stucken ten laste boudewijns)

ten lasten vanden onderkoopman Boudewinsz=

zijn wel overgekomen

des anderen daaghs, door den borger Nicolaas En aan

doen onse missive, met het daar ondergestelde p: S:

6

al een etmaal aan UE. E=s was affgegaan, eert

wierde ter hand gesteld, daer hem noghtans, doen

hij de brieff daaghs te voren aan ons overleverde,

wel duijdelijk was affgevraaghd, off nogh ijets meer

mede braghte, daar doenmaals neen op hadde geant

„woord, waar door dan dit abuijs, in geseijde post

scriptum, ter neder gesteld is komen te geschieden

na ’t openen van op gem: packet, hebben wij daar

in wel extract resolutie, vanden 22: xb=r passato

seker rapport ’t geen daer bij

gevonden, maar niet het rapport, vande gecomitteerd

gehoorde isser niet onderge„

het

vonden