closeTerug naar inventaris

Transcriptie

C

14

. 1683

6

8

4

oculaire inspectie, en visits ten spoedigsten

herwaerts te keeren ten find wegens de

bevindingh der quetzuren behoorlijck

Raport te komen doen, en desswarigheijd

stellende den fiscaal voornt niet gecom„

mitteerdens geadsisteert zigh daer heen

personelijck te transporteren, wanneer uE:

a„ nader kennis van dien sal werden gedaen,

waar mede desen bekortende sal na mijne

nedrige groete, en beveling van u E: a=ts per„

soon inde protectie des alderhoogsten, verblijve

Mijnheer uE: E: Agtb: onderdanige, en

gehoorsaeme Dienaar, W=tt Willeboortsz

in margine Waijer den 15=en Maert 1683.

Hen d’ E: Agtb Heer

Willem van Zijll, Gouvern„r

en Directeur deser waardige

provintie.

E: Agtb: Erntfeste, Man„

hafte, wijse, voorsienige, en

gescheijdenen heer.

Mijnheer.

Gister avond zijn de metselaars, weder van

Ourien hier aengekomen, met advijs dat

gints met het aenstrijken, en digt maken

der logie gedaen gekregen, en voor haer geen

werck meer voor handen hadden, en alsoo

hier voor de selve oock niets meer te doen

hebbe, sende ged=tes ambagtsluijden die hier

verte.

100

de metselaers hebben tot

ourien gedaen werk gekoegen

en komen nu ook over