closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eijsch van Sagou, en 5 a 6 lasten

Rijs

voor de geheele maent hun rantsoen

genoten hebben, nu mede tot uE: agtb

over.

Tot ourien, gelijck mergen hier mede

stael te geschieden zijn t' eenemael

van Zagouw ontbloot, dogh blijft ged=tes

Comptoirtje nu ruijm voor 2/ maenden

met Rijs geprovideert, en ick in

tegendeel hier niet langer als voor

dese lopende maend, wes nedrigh

versoecke u E: E: agtb believe mij tegen

d’ aerkomende maerd Aprill, met

nogh hondert duijsent P=r Sagouw,

en 5 â 6 lasten Rijs te verstrecken

waer mede het ontseth der Batavische

Secour schepen hopen te mogen bereijc„

ken, om welx achterblijven, met de

generalen Eijsch der benoodigheden voor

dese residentie onder uE: agtb: permissie

uijtstel nemen sal

Dese hier mede besluijtende beveele

uE: agtb na onser aller nedrige

groete inde bescherminge des alderhoogste

en blijve onderstond UE: Agtb: dienst„

schuldige, en ootmoedigen Dienaer

was getekent Joh=s de Hertogh,

in margine Lonthoir en Banda,

adij 19=en Maart 1683.

ten

O